Give me a break!

Emotions are hard to handle, they are also deeply ingrained with habits, so not easy to change. Reflecting on words of wisdom is very helpful, but once or twice is probably not enough, repetition is always emphasized. The same is the case for meditation, letting the mind settle – giving room for real experience.

Once on the cushion, the attitude is much more important than being technical: Continue reading Give me a break!

View, meditasjon og adferd

Du er ikke bundet av sanseinntrykk –
Kun hvis du holder fast i dem.
— Tilopa

Dette er en av de dypeste sitater om sinnets natur, og peker på roten og årsaken til alle våre frustrasjoner og lidelser: det å gripe tak i, og holde fast ved egne tanker og følelser. Å holde fast i sanseintrykk, peker på at vi fortsetter å tenke på indre og ytre opplevelser vi har hatt – igjen og igjen i endeløse sirkler. Selv lenge etter at det er ute av syne. Continue reading View, meditasjon og adferd